Αγγλικός Όρος
c-command
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
επιβάλλομαι δομικά
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
δομική επιβολή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback