Αγγλικός Όρος
ACL
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΕΥΓ: Ένωση για την Υπολογιστική Γλωσσολογία (η)

feedback