Αγγλικός Όρος
achievement
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επιτέλεση (η), επίτευγμα/επίτευξη (η)

feedback