Αγγλικός Όρος
C programming language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γλώσσα Προγραμματισμού C (η)

feedback