Αγγλικός Όρος
C Comp comp
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΣΔ (συμπληρωματικός δείκτης) (o)

feedback