Αγγλικός Όρος
breathy voice
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ψιθυριστή φωνή (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
μόρμυρη φώνηση (η)

feedback