Αγγλικός Όρος
accomplishments
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκπληρώσεις (οι), κατορθώματα (τα)

feedback