Αγγλικός Όρος
brain
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Fromkin
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκέφαλος (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback