Αγγλικός Όρος
accidental gap
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τυχαίο κενό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback