Αγγλικός Όρος
accidence
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σύμβαση (η)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
τυπολογικό μέρος (το)
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback