Αγγλικός Όρος
accessibility hierarchy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιεραρχία προσβασιμότητας (η)

feedback