Αγγλικός Όρος
Zürich English Newspaper Corpus (ZEN)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κόρπους Αγγλικών Εφημερίδων της Ζυρίχης (το)

feedback