Αγγλικός Όρος
zìdi˘an
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λεξικό μονών χαρακτήρων (το)

feedback