Αγγλικός Όρος
zero-point
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σημείο μηδέν

feedback