Αγγλικός Όρος
zero-modification
Πηγή
Crystal (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενική τροποποίηση (η)

feedback