Αγγλικός Όρος
zero-level category
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατηγορία μηδενικού επιπέδου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback