Αγγλικός Όρος
zero-grade
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενική βαθμίδα (η)

feedback