Αγγλικός Όρος
zero-bar category
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατηγορία μηδενικής μπάρας ή τόνου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback