Αγγλικός Όρος
zero-bar
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002, 2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενικός τόνος

feedback