Αγγλικός Όρος
Zero resonance
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μηδενική αντήχηση (η)

feedback