Αγγλικός Όρος
zero quotative
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενική παραθετική
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback