Αγγλικός Όρος
zero morph
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενική μορφή
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback