Αγγλικός Όρος
zero determiner
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενικός προσδιοριστής (ο)

feedback