Αγγλικός Όρος
zero derivation
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηδενική παραγωγή (η)

feedback