Αγγλικός Όρος
zero crossing
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διέλευση από το μηδέν
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback