Αγγλικός Όρος
Yokuts
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γιοκούτς (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:y

feedback