Αγγλικός Όρος
Yod Dropping
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αποβολή ημιφώνου [j]/[y] (η)

feedback