Αγγλικός Όρος
yiddish fronting
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γίντις προσθίωση/προσθιοποίηση (η)

feedback