Αγγλικός Όρος
YI
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
ISO 639
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γίντις (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:y

feedback