Αγγλικός Όρος
yes-no question (y/n)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ερώτηση ολικής άγνοιας (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ναι/όχι ερωτήσεις

feedback