Αγγλικός Όρος
yers
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φωνήεν ‘γιέρσ’ (yers) (το)

feedback