Αγγλικός Όρος
yearbook
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επετηρίδα (η)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/yearbook)

feedback