Αγγλικός Όρος
Yao
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γιάο (η) (γλώσσα)
Πηγή
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_639:y

feedback