Αγγλικός Όρος
X-questions
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερώτηση Χ (η)

feedback