Αγγλικός Όρος
WWW
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παγκόσμιος ιστός (ο)

feedback