Αγγλικός Όρος
wugs
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γουάγκς (wugs)

feedback