Αγγλικός Όρος
w-star languages W*
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσες W * (W-αστέρι) / μη διαγραμματικές γλώσσες (οι)

feedback