Αγγλικός Όρος
w-star language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
γλώσσες W*
Όρος
μη διαγραμματικές γλώσσες
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback