Αγγλικός Όρος
written evidence
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραπτή απόδειξη (η)

feedback