Αγγλικός Όρος
written corpus
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραπτό κόρπους (το), σώμα γραπτών κειμένων (το)

feedback