Αγγλικός Όρος
written attestation
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραπτή επιβεβαίωση (η)

feedback