Αγγλικός Όρος
written
Πηγές
Crystal (2008)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραπτή

feedback