Αγγλικός Όρος
writing system
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σύστημα γραφής
Πηγή
Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων (2006)

feedback