Αγγλικός Όρος
writing and language change
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλλαγή γραφής και γλώσσας (η)

feedback