Αγγλικός Όρος
writer
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συγγραφέας (ο)

feedback