Αγγλικός Όρος
wrap
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συστάδα (η)

feedback