Αγγλικός Όρος
WP
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΛΠ (Λέξη και Παράδειγμα)

feedback