Αγγλικός Όρος
Wörterbücher/Dictionaries/Dictionnaires
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Wörterbücher/Dictionaries/Dictionnaires (το) (λεξικό)

feedback