Αγγλικός Όρος
working memory
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εν ενεργεία μνήμη
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback