Αγγλικός Όρος
working language
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γλώσσα εργασίας (η)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1567969&langId=&query=working%20language&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback